Hirdetés, Évközi 8. vasárnap, 2022-02-28

H I R D E T É S E I N K

Évközi 8. vasárnap

(2022. február 27.)

A mai vasárnap a katolikus oktatási és nevelési intézmények számára tartunk gyűjtést. Perselyadományaikat előre is hálásan köszönjük!

A mai vasárnaptól indítjuk a „Könyvet a szórványba” gyűjtési akciót. Gyermek- és ifjúsági irodalmat gyűjtünk a külföldön élő magyar családok és intézmények számára. Az akcióról a www.konyvetaszorvanyba.hu oldalon tájékozódhatnak. Kérjük, hogy gyermek- és ifjúsági könyveket hozzanak a templom sekrestyéjébe, mégpedig olyan állapotban lévőket, amelyeket saját maguk is szívesen fogadnának.

Március 2-án, hamvazószerdán kezdődik a nagyböjti bűnbánati idő. A híveket a bűnbánat jeleként meghamvazzuk a szentmisékben. Ha valaki nem tud eljönni hamvazószerdán, nagyböjt első vasárnapján is lesz hamvazás.

Hamvazószerda szigorú böjti nap, vagyis 14-ves kortól 60 éves korig egyszer lakhatunk jól, és még kétszer kevesebb ételt vehetünk magunkhoz. Hamvazószerdán és nagyböjt péntekjein 14 éves kortól hústilalom van érvényben. Kérjük Istentől a belső megtérés ajándékát magunknak és egymásnak.

Nagyböjt péntekjein az esti misék után keresztutat imádkozunk, idén újra az első emeleti keresztúti folyosón.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelet adott ki a nagyböjti időre. A körlevél arra int, hogy böjtünket ajánljuk fel országukért és népünkért. Ferenc pápa a háborús helyzet később azt rendelte el, hogy az egész egyház ajánlja fel hamvazószerdai böjtjét a világ békéjéért.

A Szent Egyed közösség a mai vasárnap 17.30 órai kezdettel ökumenikus imádságot szervez templomunkban a békéért. Az imádság katolikus résztvevője és vezetője dr. Cserháti Ferenc püspök atya lesz. Szeretettel hívunk mindenkit!

Március 4-én pénteken este fél 8 órai kezdettel diploma-hangversenyre kerül sor templomunkban.

Templomunkat az utóbbi hónapokban csak a liturgikus alkalmakra tudtuk nyitva tartani. Szeretnénk olyan, önkéntesekből álló kört szervezni, amelynek tagjai szívesen vigyáznának a templomra, s ezzel legalább időszakosan lehetővé tennék a nyitvatartást. Kérjük, az érdeklődők jelentkezzenek a sekrestyében február végéig, adják meg nevüket és elérhetőségüket, hogy közös megbeszélésen tisztázhassuk a feladatot és a lehetőségeket.

Pénteken Boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspök emléknapja lesz.

Áldott vasárnapot kívánunk mindannyiuknak!