Szentgyónás

Pilinszky János: Átváltozás

“Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok.
Csúf, de te gyönyörűnek találtál.
Végig hallgattad mindig, amit mondtam.
Halandóból így lettem halhatatlan.”

Gyónás rendje | Tamási Római Katolikus Plébánia

A bűn a legnagyobb rossz az ember életében. A bűn valójában lázadás Isten ellen. A bűnöket csak Isten törölheti el, s a bűnocsánat szentsége ezért Krisztus felbecsülhetetlen kegyelme.

Ne félj a gyónástól! A szentgyónásban megbánjuk bűneinket és Isten előtt elmondjuk vétkeinket, könnyítünk a lelkünkön. Milyen öröm és boldogság tud úrrá lenni az emberen egy őszinte gyónás után! Úgy érezheti magát az ember, mintha szárnyalna, mert megkönnyebbült. Ne hagyd ki ezt a csodálatos lehetőséget! Emberi szükségletünk , hogy időről időre kimondjuk és megbánjuk azokat a rossz dolgokat, bűnöket, amiket Isten ellen vagy mások ellen szóval, cselekedettel vagy mulasztással elkövettünk.

Szentgyónás előtt tarts bűnbánatot. Gondold végig, hogy milyen vétkeid voltak az utóbbi időben, vagy az utolsó gyónásod óta. A gyónás csak akkor érvényes, ha a bűnbánat őszinte.
Mikor gyónjunk? Ha halálos bűnünk van, minél előbb. Az Egyház javasolja, hogy gyónjunk rendszeresen, de elemi követelményként állítja elénk, hogy legalább évente egyszer, Húsvétkor.

Teremts csöndet, gondolataidban vonulj félre egy pillanatra. Tarts lelkiismeret-vizsgálatot. Esetleg mondj egy rövid fohászt: „Fölkelek és Atyámhoz megyek—Atyám, vétkeztem ellened.”

A lelkitükör segíthet a gyónásra való felkészülésben. Rávilágíthat olyan bűnökre is, amik felett esetleg átsiklunk.

LELKITÜKÖR az Úr törvényei szerint:

I-II-III. parancsok, Isten elleni bűnök
I. parancs: ÉN VAGYOK A TE URAD, ISTENED. URADAT ISTENEDET IMÁDD ÉS CSAK NEKI SZOLGÁLJ!
Akarom-e hitemet jobban megismerni? Kerültem-e azt, ami kárt tehet hitemben?
Szégyelltem-e hogy keresztény vagyok? Beszéltem-e hitem ellen?
Voltam-e kicsinyhitű, kétségbeesett? Vagy ellenkezőleg: könnyelműen bizakodtam Isten irgalmában?
Megmutattam-e Isten iránti szeretetemet az imádságban? Imádkoztam-e rendszeresen? Elvégeztem-e napi imádságaimat? Törekedtem-e figyelmesen imádkozni?

II. parancs: ISTEN NEVÉT HIÁBA NE VEDD!
Beszéltem-e tiszteletlenül Istenről vagy szent dolgokról? Káromkodtam vagy szitkozódtam-e?

III. parancs: AZ ÚR NAPJÁT SZENTELD MEG!
Mulasztottam-e vasárnapi vagy ünnepnapi szentmisét? A szentmisébe szívvel-lélekkel bekapcsolódtam-e?
Böjtöt megtartottam-e? Tudtam-e lemondani valamiről?

IV. parancs: ATYÁDAT ÉS ANYÁDAT TISZTELD! SZERESD FELEBARÁTODAT, MINT ÖNMAGADAT!
Szégyelltem-e szüleimet? Engedelmeskedtem-e nekik azonnal, szívesen? Segítettem-e nekik vagy hagytam magam kiszolgálni? Tisztelettudó voltam-e szüleimmel viselkedésemben, beszédemmel? Barátságos, voltam-e velük szemben vagy türelmetlen? Hálás voltam-e nekik? Okoztam-e bánatot, fájdalmat nekik? Imádkoztam-e szüleimért, családomért? Szeretetlen voltam-e családom tagjaim iránt? Szívesen vagyok-e együtt családommal?
Kellő tisztelettel viseltettem-e szüleim, elöljáróim, tanáraim iránt? Vagy feleseltem-e, visszabeszéltem-e, szemtelen voltam-e? Megengedtem-e durva hangnemet idősebbekkel, másokkal szemben?

V. parancs: NE ÖLJ!
Veszélyeztettem-e magam vagy mások életét, egészségét akármivel? Végeztem-e, végeztettem-e, támogattam-e magzatelhajtást?
Gyűlölettel vagy szeretetlenséggel voltam-e mások iránt?
Kívántam-e másoknak rosszat? Hallgatásommal jóváhagytam-e mások vétkeit ezen a téren?
Elmulasztottam-e másoknak segíteni? Elmulasztottam-e kötelességemet, munkámat, tanulást? Elhanyagoltam-e kötelességeimet?

VI. parancs: NE PARÁZNÁLKODJÁL!
Foglalkoztam-e szándékosan tisztátalan dolgokkal? Beszéltem-e, hallgattam-e tisztátalan dolgokat? Néztem-e tisztátalan szándékkal képeket, másokat vagy magamat? Kerestem-e a bűnre vezető alkalmakat, rossz társaságot? Tiszteletlenül gondoltam-e a szerelem és házasság titkára? Igyekeztem-e szabadulni a kísértéstől? Engedtem-e hogy megzavarják keresztény elveimet?

VII. parancs: NE LOPJ!
Loptam-e? Torkos voltam-e? Visszaadtam-e, amit elvettem? Kárt tettem-e abban, ami nem az enyém? Szívesen adtam-e másnak a sajátomból? Pazarló voltam-e?

VIII. parancs: HAMIS TANÚSÁGOT NE SZÓLJ FELEBARÁTOD ELLEN!
Hazudtam-e? Rágalmaztam-e másokat? Megszóltam-e valakit? Pletykálkodtam-e másokról? Őszinte voltam-e másokhoz? Vagy képmutató voltam? Megőriztem-e mások titkát? Esküdtem-e hamisan? Adott szavamat, ígéretemet, fogadalmamat megtartottam-e?

IX. és X. parancs: FELEBARÁTOD HÁZASTÁRSÁT NE KÍVÁND! FELEBARÁTOD TULAJDONÁT NE KÍVÁND!
Miben gyökereznek bűneim? Követtem-e el bűnt becsvágyból? Szeretetlenségből? Kapzsiságból? Féltékenységből? Türelmetlenségből? Türelmetlen voltam-e szüleimmel, tanáraimmal, barátaimmal, társaimmal szemben? Kárörvendő voltam-e? Irigy voltam-e? Hiú, kevély, arrogáns, sértődékeny voltam-e? Fösvény, irigy, haragos, mértéktelen, lusta voltam-e?

A gyónás menete:

A gyóntatószékbe lépve köszönünk (Dicsértessék a Jézus Krisztus!), majd megmondjuk, hogy mikor gyóntunk utoljára. (Elvégezted-e az előző gyónáskor kapott elégtételeket?)

Mondható még: “Gyónom a mindenható Istennek, és Isten helyett neked, lelkiatyám, hogy utoljára (ekkor és ekkor) gyóntam, s azóta a következő bűnöket követtem el.” [a bűnök elmondása következik]

Végén a pap kiszabja az elégtételt. Utána a következő fohászt mondhatod: „Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal Téged, Istenem megbántottalak. Többet nem akarok vétkezni, s a bűnre vezető alkalmakat kerülni fogom.” vagy a Bánat-imát

“Istenem bocsáss meg, bánom minden bűnömet, mert mindennél jobban szeretlek. Komolyan ígérem, hogy a bűnöket kerülöm és megjavulok. Amit kívánsz mind megteszem, ahogyan csak telik tőlem. Kérlek segíts, hogy így legyen. Amen.”

A pap feloldozás ad és a következőket mondja: “Isten a mi irgalmas Atyánk, aki szent Fiának kereszthalála által kiengesztelte önmagával a világot, és kiárasztotta a Szentlelket a bűnök bocsánatára, az Egyház szolgálata által bocsásson meg neked, és adja meg a békét! És ÉN FELOLDOZLAK TÉGED BŰNEIDTŐL, AZ ATYA, A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN.
Felelet: Amen.
Pap: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk!
Felelet: Mert örökké szeret minket.
Pap: Isten megbocsátotta bűneidet, menj békével.
Felelet: Istennek legyen hála. Amen.