Hírdetések, 2021. február 21-27.

Nagyböjt 1. vasárnap

(2021. február 21.)

Hamvazószerdával megkezdődött a nagyböjt, a húsvét előtti bűnbánati idő. Nagyböjt első vasárnapjának szentmiséin hamvazzuk azokat a testvéreket, akik szerdán még nem részesültek ebben a szentelményben. A hamvazás a bűnbánat jele. Az idei esztendőben a vírushelyzet miatt a hamvazás a fejre szórt hamuval történik, vagyis kerüljük a fizikai érintkezést, és az értelmező szavakat is csak közösségben mondjuk el, egyenként nem.

Figyelmükbe ajánljuk azt az online élőben közvetített (streaming) hangversenyt, amelyet az Erdődy Kamarazenekar művészei Szefcsik Zsolt vezetésével adnak a Központi Szeminárium díszterméből február 24-én szerdán este fél 8 órai kezdettel. Műsoron Joseph Eybler és George Onslow vonósötösei. A közvetítés a zenekar Youtube csatornáján lesz elérhető.

Nagyböjt péntekjein az esti szentmise után keresztutat imádkozunk. A vírushelyzetre való tekintettel a keresztútra a templomban kerül sor.

Jövő vasárnap, február 28-án a délelőtt 10:00 órai szentmisét dr. Udvardy György veszprémi érsek tartja. Ebben a szentmisében kerül sor a befogadás szertartására, vagyis admisszióra – a papjelöltek közé fogadjuk több ötödéves testvérünket.

Szintén február 28-án, jövő vasárnap országos gyűjtést tartunk a katolikus iskolák céljaira. A jövő vasárnapi perselypénz tehát ezt a célt szolgálja. Isten fizesse meg áldozatkészségüket.

Vasárnap az esti szentmisék előtt 17.25-kor újra énekelt zsolozsmát, esti dicséretet végzünk a templomban. Szeretettel hívjuk mindannyiukat, hogy kapcsolódjanak be a papnövendékekkel együtt végzett közös imába.

Áldott vasárnapot kívánunk mindannyiuknak!